eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
Magda sa vybrala do Betliara
Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach usporiadal v sobotu, 12. októbra 2013, alšiu mimoriadnu jazdu historického motorového vlaku. Tentoraz sa motorový vlak vybral na Gemer, do obce Betliar, v ktorej sa nachádza známy kaštie, niekdajšie sídlo rodu Andrássyovcov. V Betliari sa konal 18. roník Jazdy Sv. Huberta.

Ako si v piatok zresetova hlavu

V piatok podveer si zresetujem hlavu, nejako tak znie text skladby slovenskej kapely Hex. Pred dvoma týdami som si povedal, e si zresetujem hlavu u cez de. Jednoducho vypnem sa na všetko a idem k trati foti. Slnené a ešte letné poasie som jednoducho nemohol nevyui. Zbalil som fotoaparát a zamieril na sever. Ak tipujete Tatry, tipujete správne.

Magda sa vybrala do ttnika

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach na dnes, 20. septembra 2013, pripravil alšiu mimoriadnu jazdu. Tentoraz sa sólo motorový voze M 131.1125 vybral z Košíc na Gemer, do mesteka Štítnik, ktorý je zaujímavý architektúrou historických a kultúrnych objektov. V tunajšom gotickom kostole sa dnes veer uskutonil koncert Veni, Vidi, Vivaldi pocta Antoniovi Vivaldimu.

Fotoreport z 15. ronka GP Slovensko

V sobotu, 14. septembra 2013, sa na nákladnej stanici vo Zvolene uskutonil u 15. roník pretekov parných rušov. Poda informácií o poasí, ktoré poskytuje SHMÚ to však v sobotu vyzeralo skôr na preteky ponoriek. Radar ukazoval vekú škaredú zelenú ropuchu, ktorá sedela na mape Slovenska. Hne ma prešla chu niekam ís, vypol som poíta a zaahol naspä do postele. No nakoniec som sa rozhodol do Zvolena ís.

Parn vlak iiel do Spiskho Podhradia

Klub elezniných historických vozidiel Poprad a mesto Spišské Podhradie v spolupráci s pracovníkmi Spišského hradu pripravili pre verejnos jazdu historického vlaku z Popradu do Spišského Podhradia. V úseku Poprad – Spišské Vlachy bol na ele motorový ruše T 466.0254 „Pielstick“ a v úseku Spišské Vlachy – Spišské Podhradie bol na ele súpravy parný ruše 477.013 známy ako Papagáj. Výletníci sa tak mohli odvies parným vlakom pod Spišský hrad, odkia mohli podniknú výlet na hrad, alebo navštívi historické centrum mesteka leiaceho pod ním.

Zamraen v Raji 2013

Spolok výhrevne Vrútky usporiadal trojdovú akciu pod názvom „So zamraenou do Raja“. Zamraenou bol motorový ruše 749.248-1, ktorý sa so súpravou historických vozov Aa, Bai a WLAB (MDC VVÚ SR) vybral cez Banskú Bystricu na Horehronie a potom alej, a do cieovej stanice Mlynky. V piatok vlak svoju pú ukonil v stanici ervená Skala, v sobotu pokraoval do Mlyniek, odkia sa v podveer vrátil do stanice Dobšinská adová Jaskya. Dnes sa tento mimoriadny vlak vrátil do Vrútok. Vera som do Mlyniek zašiel a pobyt mimoriadneho vlaku v údolí rieky Hnilec som zadokumentoval.

Za Pomaranom na Horehronie

V sobotu, 3. augusta 2013, sa uskutonila mimoriadna jazda historického vlaku, na ele ktorého bol motorový ruše T 678.0012 Pomaran. Túto prezývku dostali rušne tohto radu pre svoju oranovú farbu skrine. Mimoriadnu jazdu vlaku v trase Zvolen – Mlynky a spä pripravil Klub historickej techniky Zvolen. Krásna príroda, pekná tra a motorový ruše Pomaran sú vekým lákadlom, preto som sa v sobotu vybral na Horehronie, aby som jazdu historického vlaku s Pomaranom na ele zaznamenal.

Vlet za vlakmi na 160

Minulý týde sme si naplánovali krátky výlet na tra 160. Norbert trávi as prázdnin v Utekái, a ja som mu navrhol výlet za vlakmi niekam na tra 160 a 162. Vychádzajúc z predpovede poasia sme si dohodli stretnutie na stredu 10. júla 2013 na elezninej stanici v Poltári. Odtia sme vyrazili na tra 160, aby sme urobili pár záberov vlakov. Samozrejme, e sme vyfotili aj nejaké vlaky na trati 162 z Luenca do Utekáa.

Magda viezla krov

V sobotu, 29. júna 2013, Klub historických koajových vozidiel pri rušovom depe Haniska pri Košiciach usporiadal alšiu jazdu historického motorového expresu do Moldavy nad Bodvou, Jasova a Medzeva pri príleitosti konania sa Dní Moldavy a Veery Kráov. V minulosti sa u uskutonili viaceré jazdy historického motorového vlaku z Košíc do Medzeva, no rôznych dôvodov som nemal monos na akciu zájs pozrie. Take na sobotajšiu jazdu motorového expresu som sa tešil. 

Rendez 2013 mojim objektvom

Uplynulý víkend sa v Bratislave u po pätnásty raz konal zraz historickej elezninej techniky, ktorú zorganizovali eleznice Slovenskej republiky v spolupráci s domácimi a zahraninými klubmi a spolkami, ktoré sa o elezninú techniku starajú. V sobotu som sa na Rendez zašiel pozrie. 


Home